Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Wycieczka klas 3 do Będomina 

We wtorek 26.11.2019r. uczniowie klas trzecich naszej szkoły odwiedzili, jedyne na świecie, Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie: XVIII-wieczny dworek, w którym urodził się twórca hymnu narodowego Józef Wybicki. 
W Muzeum oglądali dwie wystawy. Pierwsza zatytułowana „Józef Wybicki i jego epoka”, która ukazuje życie i działalność publiczną Józefa Wybickiego oraz okoliczności powstania „Mazurka Dąbrowskiego”. Druga wystawa przedstawia rolę „Mazurka Dąbrowskiego” w podtrzymaniu świadomości narodowej Polaków w okresie zaborów i w ich walkach o odzyskanie utraconej państwowości, począwszy od XIX wieku aż po okres II wojny światowej. Razem z panią przewodnik uczestnicy wycieczki podróżowali po kartach historii Polski. Dowiedzieli się, że Orzeł Biały, barwy narodowe oraz hymn przetrwały liczne burze dziejowe, w tym liczne wojny, okres zaborów i próby wynarodowienia Polaków. Są niezwykle istotną częścią naszej kultury i stanowią podstawę naszej tożsamości narodowej 

Wychowawcy: Lucyna Labuda, Wioletta Maszke 

Skip to content