Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Próbna ewakuacja

ewakuacja

20 września 2019r. w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami przedostali się drogami ewakuacyjnymi do miejsca zbiórki, którym jest plac przy kościele. Następnie nauczyciele złożyli meldunek prowadzącej ewakuację wicedyrektor Bernadecie Piotrowskiej, gdzie okazało się, że wszyscy bezpiecznie opuścili szkołę.
Po przeprowadzonej kontroli budynku informacja o stanie ewakuacji przekazana została dyrektorowi szkoły, który odwołał alarm i uczniowie wrócili na lekcje. Próbna ewakuacja została przeprowadzona przy udziale strażaka z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kartuzach. Serdecznie dziękuję zaangażowanej służbie oraz społeczności szkolnej za szybkie i sprawne przeprowadzenie próbnego alarmu.

Aleksandra Stark

Skip to content