Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Europejski Dzień Języków

26.09.2019r. obchodziliśmy w naszej szkole Europejski Dzień Języków. Na ten dzień każda klasa przygotowała gazetkę tematyczną. Podczas lekcji nauczyciele języków obcych przeprowadzili z uczniami pogadanki na temat znaczenia znajomości języków we współczesnym świecie. Klasa 4 a uczestniczyła w projekcie e-Twinning Culture box – European day of languages. Uczniowie napisali listy do swoich rówieśników ze Słowacji oraz przynieśli pamiątki związane z naszym regionem. Celem było podkreślenie, iż kształcenie językowe i komunikowanie się w różnych językach pomaga nam upowszechniać koncepcję różnorodności kulturowej i wzajemnego zrozumienia na naszym kontynencie.

Alicja Kuchta, Karolina Gilmajster-Szymikowska, Jolanta Wójcik, Edyta Kwidzińska

Skip to content