Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

PODZIĘKOWANIE

„Aby powiększać okazje czynienia dobra,
nie potrzeba ich szukać:
wystarczy chcieć je dostrzegać i wykorzystywać”
/G. Goyau/

 

Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie

składają serdeczne podziękowania za okazaną życzliwość
oraz pomoc w realizacji przedsięwzięć i wsparcie finansowe
przy organizowaniu imprez, uroczystości i wycieczek
w roku szkolnym 2018/2019:
 

Wójtowi Gminy Sierakowice,
Przewodniczącej i Członkom
Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie,
Sołtysowi Gowidlina,

Prezesowi i Członkom Koła Gospodyń Wiejskich „Jezioranki” w Gowidlinie,
Właścicielowi Firmy Przewozowej ALBATROS w Mojuszu,
Właścicielowi Zakładu Blacharsko – Dekarskiego w Puzdrowie,
Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach,
Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach,
Komendantowi Komisariatu Policji w Sierakowicach,
Zarządowi Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego o. Sierakowice,
Komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach,
Komendantowi Powiatowej Policji w Kartuzach,
Prezesowi Grupy Energa w Gdańsku,
Prezesowi Żeglugi Gdańskiej w Gdańsku,
Komendantowi Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy,
Dyrektorowi Caritas Archidiecezji Gdańskiej,
Komandorowi Gminnego Klubu Sportów Wodnych „Kilwater”,
Proboszczowi Parafii NPNMP w Gowidlinie,
Dyrektorom szkół Gminy Sierakowice

oraz

wszystkim zaangażowanym w życie szkoły Rodzicom:
Natalii i Damianowi Labudom,
Bożenie i Januszowi Leszczyńskim,
Wioletcie i Sebastianowi Rompom,
Teresie i Markowi Tandekom
oraz Panu Stanisławowi Banasiowi i życzliwym ofiarodawcom

Skip to content