Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Klasy szóste w Toruniu

W dniach 22-23 maja 2019r. klasy szóste udały się na wycieczkę turystyczno – krajoznawczą do Torunia. Pierwszym punktem programu było zwiedzanie Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach koło Torunia. Następnie dzieci wzięły udział w zajęciach zorganizowanych w Szkółce Leśnej „Barbarka”, gdzie poznały skrzydlatych mieszkańców lasu oraz gatunki płazów, żyjących na terenie Polski. Niezapomnianą atrakcją były odwiedziny w Domu Legend, gdzie na wesoło uczniowie poznali zwyczaje, historię i kulturę dawnych mieszkańców Torunia. Wielkim zainteresowaniem u dzieci cieszyły się też zajęcia w Muzeum Żywego Piernika. Obie klasy otrzymały „glejt czeladniczy”, co znaczy, że nadają się do samodzielnego przygotowywania pierników. Ciekawym punktem wycieczkowego programu była też wizyta w Planetarium, gdzie dzieci odbyły wspólną wyprawę w przestworza. W czasie tych dwóch dni grupę po Toruniu oprowadzał przewodnik, pan Wiesław Podsiadły, który w ciekawy sposób przekazywał dzieciom informacje o zabytkach miasta oraz jego znamienitych mieszkańcach. Obie klasy szóste bardzo zżyły się z sobą w czasie wycieczki i czekają na następną wyprawę w świat. Dziękujemy Wójtowi Gminy Sierakowice za otrzymane dofinansowanie. Wyjazd zorganizowały wychowawczynie klas 6.

Bożena Lejk, Jolanta Wójcik

Skip to content