Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Święto Konstytucji 3 Maja

Święto Konstytucji 3 Maja to istotny dzień w kalendarzu polskich świąt narodowych. Konstytucja 3 Maja, właściwieUstawa Rządowa – uchwalona 3 maja 1791 roku regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.
W 228. rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej ustawy zasadniczej społeczność naszej szkoły przypomniała sobie najważniejsze fakty związane z tym doniosłym wydarzeniem. Konstytucję uchwalono w czasach szczególnie trudnych dla Polaków. Koniec XVIII wieku przyniósł nam trzy rozbiory i utratę niepodległości na 123 lata. Dzień ten jest więc dla nas symbolem wolności i dumy narodowej. 

Joanna Neubauer

Skip to content