Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Akcja czytelnicza “Misja książka”

W naszej szkole na przełomie lutego i marca 2019r. odbyła się akcja czytelnicza pt: „Misja książka” mająca na celu popularyzowanie czytelnictwa wśród uczniów, którzy mają niskie statystyki czytelnicze. Akcja polegała na zaprojektowaniu okładki ulubionej pozycji książkowej, oczywiście obowiązkowo wypożyczonej z naszej biblioteki ? . Osiągnęliśmy oczekiwane rezultaty! Wielu z tych uczniów zaczęło wypożyczać książki oraz czytać fragmenty podczas przerw międzylekcyjnych.

Kinga Dyszer, Sylwia Miszk, Aleksandra Stark

Skip to content