Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Ubezpieczenie uczniów

Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia w okresie od 01.09.2018r. do 31.08.2019r.
Szkodę można zgłosić na 2 sposoby:

 • telefonicznie dzwoniąc pod numer: 22 575 25 25,
 • albo przez formularz na stronie https://www.interrisk.pl/interrisk/zglos-szkode/
 • na stronie wybieramy czerwony przycisk „internetowe zgłoszenie szkody”,
 • jako przedmiot ubezpieczenia wybieramy „Szkoda na osobie”,
 • zapoznajemy się z klauzulę informacją RODO i wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych,
 • jako rodzaj zdarzenia wybieramy „Szkoda NNW z ubezpieczenia szkolnego”,
 • ponownie zapoznajemy się z klauzulę informacją RODO i wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych,
 • jako Serię polisy wpisujemy „EDU-A/P”,
 • jako numer polisy:
  jeśli szkoda dotyczy ucznia szkoły podstawowej/gimnazjum – „058860”,
  jeśli szkoda dotyczy ucznia oddziału przedszkolnego – „058877”,
 • jako Ubezpieczającego wpisujemy:
  imię nazwisko: Adam Syldatk,
  kod pocztowy: 83-300,
  poczta: Kartuzy,
  miejscowość: Łapalice,
  ulica: Kartuska,
  numer domu: 54A,
 • pozostałą część formularza wypełniamy zgodnie z komunikatami pojawiającymi się na ekranie (dane zgłaszającego, poszkodowanego, opis zdarzenia itp.)

W razie pytań proszę kontaktować się z Panem Adamem Syldatk, Pronesta Agencja Ubezpieczeniowa, ul. Kartuska 54A, Łapalice, tel. kom 539-425-848, adam.syldatk@pronesta.pl

Skip to content