Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

„Dzień eksperymentu” w naszej szkole

W środę 13 marca br. w naszej szkole odbyły się warsztaty chemiczne. Pracownicy „Centrum Chemii w Małej Skali” z Torunia  wraz z uczniami klas 7, 8 i 3 gimnazjum przez 4 godziny  wykonywali eksperymenty chemiczne. Podczas zajęć uczniowie pod kierunkiem Pani Darii i Pana Krzysztofa wykonywali  doświadczenia  pozwalające   lepiej  zrozumieć istotę wielu  zjawisk  oraz  reakcji chemicznych.  Ponadto uczestnicy: poznali podstawowe techniki chemii w małej skali (w tym podstawowe operacje laboratoryjne i zasady bezpieczeństwa oraz higieny pracy), wykonywali w parach doświadczenia wg otrzymanej instrukcji, przedstawiali swoje spostrzeżenia i zapisywali je  na  kartach pracy. Dzięki tym zajęciom uczniowie m.in. zdobyli umiejętności posługiwania się sprzętem laboratoryjnym oraz  pogłębili umiejętność  opisu eksperymentu (szczególnie rozróżnianie obserwacji i wniosków).

Po warsztatach odbył się jeszcze pokaz chemiczny efektownych doświadczeń. Uczenie przez doświadczenie to najlepsza forma poznawania otaczającego nas świata. Było dużo śmiechu i świetnej zabawy.

Adela Wenta

Skip to content