Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Rekrutacja uczniów 2019/2020

Zarządzenia nr 12/2019 i 15/2019 Wójta Gminy Sierakowice w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego
oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sierakowice:

Zarządzenie 12/2019

Zarządzenie 15/2019

Uchwała Rady Gminy Sierakowice nr lV/38/19 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Uchwała IV/38/19

 

REGULAMINY REKRUTACJI:

Regulamin rekrutacji dzieci 3-6 letnie

Zał. nr 1 – WNIOSEK 5-6 LATKI z obwodu

Zał. nr 2 – WNIOSEK 5-6 LATKI spoza obwodu

Zał. nr 3 – WNIOSEK 3-4 LATKI

OŚWIADCZENIA DO WNIOSKU

Regulamin rekrutacji klasa I

Zał. nr 1 – WNIOSEK – kl. I z obwodu

Zał. nr 2 – WNIOSEK – kl. I spoza obwodu

 

Aleksandra Stark

Skip to content