Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Informacja Kierownika GOPS dotyczącą dożywiania dzieci w ramach programu rządowego

Od stycznia 2019 r. w życie wchodzi wieloletni program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Zgodnie z ww. programem rodzice, których dzieci uczęszczają do przedszkola, oddziału przedszkolnego, punktu przedszkolnego, żłobka, szkoły podstawowej oraz gimnazjum mogą skorzystać od stycznia 2019 r. z pomocy w formie dożywiania dziecka (zupa i Il danie).

W przypadku ubiegania się o pomoc w roku szkolnym 2018/2019 (od stycznia 2019 r. do czerwca 2019 r.) należy złożyć wniosek w tut. ośrodku do dnia 10 grudnia 2018 r. wraz z dokumentacją potwierdzającą dochody członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. Pomoc będzie udzielana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 792,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie tut. ośrodka.

Z poważaniem
Kierownik GOPS
Ryszard Klajn

Godziny przyjęć interesantów przez pracowników socjalnych w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Lęborskiej 34:

  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 10.00
  • wtorek od 14.00 do 16.00

fax. 58 681 65 34 tel. 58 681 93 92

N/w plik jest plikiem do pobrania (informacja Kierownika GOPS)

GOPS

Skip to content