Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Próbna akcja ewakuacyjna

28 września 2018r., w piątek, odbyła się w naszej szkole próbna ewakuacja, której głównym celem było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. O godzinie 8.46 po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami zachowując wytyczne zawarte w dokumencie szkolnym „Instrukcja  postępowania w razie pożaru w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie” przedostali się dostępnymi drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym był plac przy kościele. Na miejscu zbiórki  nauczyciele złożyli meldunek prowadzącej ewakuację pani wicedyrektor Bernadecie Piotrowskiej. W akcji brało udział:  352 uczniów, 26 nauczycieli i 5 pracowników administracji i obsługi. Próbny alarm ewakuacyjny obserwowali strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Kartuz.

Adela Wenta

Skip to content