Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Podsumowanie Tygodnia Profilaktyki

W dniach od 24 do 28 września br. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gowidlinie odbył się Szkolny Tydzień Profilaktyki pod hasłem: Cieszmy się zdrowiem!!! Dbajmy o bezpieczeństwo!!!
Gościem tegorocznego Szkolnego Tygodnia Profilaktyki była pani Pełnomocnik Wójta Gminy ds. uzależnień, która przestrzegła gimnazjalistów i ósmoklasistów przed konsekwencjami palenia papierosów, picia alkoholu oraz zażywania narkotyków i dopalaczy. Podczas prelekcji połączonej z prezentacją multimedialną uczniowie dowiedzieli się jak działają mechanizmy powstawania nałogów oraz jak trudne jest leczenie ludzi uzależnionych.Uczniowie klas 0 – 3 szkoły podstawowej rozmawiali o higienie i zapobieganiu chorobom z panią pielęgniarką Kaszubskiego Centrum Medycznego z Sierakowic.
Na holu w gimnazjum została wykonana gazetka o tematyce profilaktycznej.Uczniowie z klasy 3a i 3b pod opieką wychowawców przygotowali przedstawienie profilaktyczne zatytułowane: „Szanuj zdrowie jakie masz, bo o inne sprawy dbasz.”
W Tygodniu Profilaktyki odbyło się wiele zajęć o tematyce profilaktycznej z wychowawcami oraz pogadanki z pedagogiem na temat uzależnień behawioralnych, nikotynizmu, alkoholizmu, narkomanii, ostrożności w kontaktach z obcymi osobami, skutków prowadzenia pojazdów bez uprawnień.
Uczniowie klas pierwszych wzięli udział w spotkaniu z policjantami. Mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa na drogach w ruchu pieszych oraz na temat bezpiecznego korzystania z pojazdów.
Naszą szkołę odwiedziła pani Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Osób Niepełnosprawnych. Rozmawiała z uczniami kl. 7a o tragicznych skutkach wypadków drogowych i losach ofiar wypadków. W swojej wypowiedzi była bardzo wiarygodna, gdyż sama przeżyła ciężki wypadek w młodym wieku.
Uczniowie klas 4 – 7 uczyli się zasad zapobiegania pożarom oraz zasad niesienia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Szkolenie przeprowadzili strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Kartuz.
Profilaktyka należy do szczególnych działań podejmowanych przez szkołę, gdyż zdrowie i bezpieczeństwo uczniów są najważniejsze.

Alicja Dyszer

Skip to content