Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Wyniki rekrutacji uzupełniającej

PONIŻEJ ORAZ NA TABLICY OGŁOSZEŃ
UMIESZCZONO LISTĘ DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH
DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2018 / 2019.
RODZICÓW, KTÓRZY CHCĄ, ABY ICH DZIECKO ZOSTAŁO PRZYJĘTE DO SZKOŁY,
PROSIMY O ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA
W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE
DO 13.04.2018R. (PIĄTEK).
DRUK OŚWIADCZENIA WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO SZKOŁY
DOSTĘPNY JEST NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY
W ZAKŁADCE
REKRUTACJA UCZNIÓW lub https://gowidlino.edu.pl/rekrutacja/
ORAZ W SEKRETARIACIE SZKOŁY
Skip to content