Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Sejmik Kaszubski w Luzinie

W Szkole Podstawowej nr 2 im. prof. Gerarda Labudy w Luzinie już po raz piętnasty odbył się Konkurs Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu w ramach Sejmiku Kaszubskiego, w którym wzięli udział uczniowie gimnazjum: Filip Dawidowski i Maciej Mielewczyk z klasy III oraz Samanta Naczk z klasy IIA. Konkurs jest „żywą” wizytówką społeczno-kulturowej dbałości o etniczność i regionalizm kaszubsko-pomorski. Jest również wielkim sprawdzianem charakteryzującym aktualny stan wiedzy młodzieży na temat kaszubszczyzny. Do konkursu zgłosiło się 19 szkół z różnych powiatów województwa pomorskiego. Konkurs składał się z dwóch etapów: I obejmował test składający się z 65 pytań, który sprawdzał wiedzę z zakresu literatury, historii, geografii, wiedzy o języku i kulturze Kaszub i Pomorza. Po części pisemnej 8 finalistów przystąpiło do II etapu konkursu – części ustnej. Nasi uczniowie wykazali się dużą wiedzą, ale niestety, nie zakwalifikowali się do finału.

Aleksandra Stark

Skip to content