Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Przez słowo do serca

Celem projektu bibliotecznego była promocja książek z literatury młodzieżowej, doskonalenie umiejętności tłumaczenia tekstów, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych oraz językowych.
Uczniowie klasy III gimnazjum 15.12.2017r. na lekcji języka niemieckiego, języka angielskiego oraz podczas zajęć w bibliotece poznawali książki z nowego księgozbioru. Uczniowie zostali podzieleni na grupy, zadaniem członków grup było m.in. przetłumaczenie z j.niemieckiego/j.angielskiego na j.polski przydzielonych tytułów książek. Następnie uczniowie wykonywali zadania związane z wylosowaną książką. Na podstawie swojej książki tworzyli plakat reklamujący tę pozycję.

                                              Alicja Kuchta, Sylwia Miszk, Karolina Szymikowska-Gilmajster

Skip to content