Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Ankieta dla rodziców

Szanowni Rodzice,

w związku z przeprowadzaną przez NIK kontrolą nr P/17/058 „Opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym”, działając na podstawie art. 29 ust. 1, pkt 2 lit. f) ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli  zwracam się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety on-line.

Link do ankiety: https://zapytania.nik.gov.pl/zdrowie

Z ankietowania  wyłączeni są rodziców uczniów klas pierwszych.
Formularze elektronicznego kwestionariusza będą aktywne do 30 listopada 2017 r., po czym zostaną zablokowane i nie będzie możliwości wypełnienia ankiety on-line poza wyznaczonym terminem.
W przypadku wątpliwości i pytań w sprawach merytorycznych dotyczących wypełnienia kwestionariusza, proszę o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z panią Lilą Gniadek – głównym specjalistą kontroli państwowej w Departamencie Zdrowia NIK (tel. (22) 444-5184, e-mail: lila.gniadek@nik.gov.pl.
Zapytania i uwagi techniczne proszę zgłaszać na adres: pomoc-tech@nik.gov.pl.

Skip to content