Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Podziękowanie

Dobroć serca jest tym,
czym ciepło słońca:
ona daje życie
/Henryk Sienkiewicz/

Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie Zespołu Szkół w Gowidlinie
składają serdeczne podziękowania za okazaną życzliwość
oraz za pomoc w realizacji przedsięwzięć i wsparcie finansowe
przy organizowaniu imprez, uroczystości i wycieczek
w roku szkolnym 2016/2017:

Wójtowi Gminy Sierakowice,
Przewodniczącemu i Członkom Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Gowidlinie,
Sołtysowi Gowidlina,
Prezesowi i Członkom Koła Gospodyń Wiejskich „Jezioranki” w Gowidlinie,
Właścicielowi Firmy Przewozowej ALBATROS w Mojuszu,
Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach,
Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach,
Komendantowi Komisariatu Policji w Sierakowicach,
Zarządowi Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego o.Sierakowice,
Komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach,
Dyrektorowi Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku,
Prezesowi Grupy Lotos w Gdańsku,
Prezesowi Grupy Energa w Gdańsku,
Prezesowi Żeglugi Gdańskiej w Gdańsku,
Trenerowi Klubu Zdrowego Stylu Życia w Kartuzach,
Prezesowi Kaszubskiego Związku Pracodawców w Żukowie,
Komandorowi Kaszubskiego Stowarzyszenia Navigator,
Proboszczowi Parafii NPNMP w Gowidlinie,
Dyrektorom szkół Gminy Sierakowice
oraz
wszystkim zaangażowanym w życie szkoły Rodzicom
m.in. Państwu Katarzynie i Jackowi Driwa oraz Natalii i Kamilowi Simlat

Skip to content