Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Rozstrzygnięcie konkursu

Samorząd Uczniowski w terminie od 1.03.2017r. do 12.05.2017r. przeprowadził konkurs, którego wygraną będzie darmowa wycieczka dla całej klasy – rejs statkiem. Celami konkursu było: wdrażanie do zdrowej i twórczej rywalizacji, zgodnej z zasadami fair – play; aktywizowanie uczniów do pracy na rzecz klasy i szkoły; kształtowanie umiejętności twórczego współdziałania w zespole; rozwijanie kultury osobistej; rozwijanie zainteresowań uczniów.
Klasy, które przystąpiły do konkursu musiały spełnić następujące warunki:
Zadbać o wystrój sal lekcyjnych – zgodnie z kalendarzem.
Wykazać się mi.in.:
– aktywnością w konkursach, zawodach szkolnych i pozaszkolnych;
– małą ilością uwag negatywnych.
Aktywnie uczestniczyć w  akcjach organizowanych przez SU: Dzień Kobiet; Dzień Samorządności; Wielkanoc; Dzień Europy.
Do konkursu przystąpiły klasy: IV a, IV b, V a, V b oraz klasy: I A i III B gimnazjum.
Zarząd SU monitorował od marca wystrój sal oraz zaangażowanie klas z akcje organizowane na terenie szkoły. Pani pedagog oraz opiekun SU dokonali podsumowania osiągnięć i udziału uczniów w konkursach. Klasami, które zdobyły największą ilość punktów, a tym samym wygrały wycieczkę, są: SP – kl. V a oraz G – kl. III B.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

Skip to content