Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

LAUREATKI IV KONKURSU LITERACKIEGO TWÒRZIMË W RODNY MÒWIE

28 marca 2017 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno- Usługowych w Bytowie odbyło się rozstrzygnięcie IV Konkursu Literackiego „Twòrzimë w rodny mòwie”. Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz maturzystów języka kaszubskiego. Organizatorami konkursu są Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące w Brusach i Zespół Szkół Ekonomiczno- Usługowych w Bytowie, a  patronat honorowy objęli m.in.: Pomorski Kurator Oświaty, Starostowie Powiatów Chojnickiego i Bytowskiego, Burmistrzowie Bytowa i Chojnic oraz ZK-P.Młodzi twórcy zgłaszali swoje kaszubskojęzyczne prace z zakresu poezji, prozy lub dramatu. Komisja konkursowa, w kategorii klas gimnazjalnych, przyznała za utwory poetyckie
I miejsce Annie Mikielewicz, II miejsce Agacie Kostuch, natomiast za utwór napisany prozą Julia Keller otrzymała II miejsce.
Gratulujemy dziewczętom sukcesów i zachęcamy do dalszej twórczości.

Bożena Lejk

Skip to content