Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Doradcy zawodowi w szkole

Dnia 17.02.2017r. gimnazjaliści klas III A i III B wzięli udział w dwugodzinnym spotkaniu z doradcami zawodowymi p. Justyną Syndor i p. Agnieszką Lutowską z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Gdańsku. Uczniowie wypełniali testy predyspozycji zawodowych, otrzymali informacje na temat typów szkół ponadgimnazjalnych oraz rodzajów zawodów. Dalsza ścieżka kształcenia będzie miała wpływ na całe ich życie. Należy wybrać zawód tak, aby wykonywać go z pasją i zadowoleniem.  Uczniowie określali swoje mocne strony, zastanawiali się jakie przedmioty wybrać w liceum jako rozszerzone, żeby rozwijać swoje zainteresowania, a także jakie są zalety kształcenia zawodowego w technikum lub w szkole zawodowej. W maju gimnazjaliści wezmą udział w rozmowach indywidualnych z doradcami zawodowymi. Będą mogli omówić z fachowcami obszary edukacyjno – zawodowe, które są dla nich interesujące, wokół których zbudują swoją przyszłość zawodową. Planowane jest również spotkanie z przedstawicielem Kaszubskiego Związku Pracodawców w celu rozpoznania możliwości przyszłego zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.

W naszej szkole odbywają się zajęcia cykliczne z doradcą zawodowym – panią Oksaną Guzek. Kolejne spotkania odbędą się w dniach: 6 III, 27 III, 15 V oraz 12 VI w godzinach 8.55 – 13.30.

Alicja Dyszer

Skip to content