Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Projekt pn. ”Interaktywne metody nauczania…”

Zespół Szkół w Gowidlinie przystąpił do projektu pn. ”Interaktywne metody nauczania i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów sposobem na rozwój kompetencji kluczowych w szkołach Gminy Sierakowice” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

W ramach projektu uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum będą uczestniczyli w zajęciach:

Szkoła Podstawowa:

 1. „Informatyka – tworzenie przydatnych w życiu codziennym aplikacji”
 2. „Stan lokalnego środowiska naturalnego”
 3. „Nauki matematyczno – przyrodnicze sposobem na spędzanie wolnego czasu”
 4. „Język angielski – przydatny w sytuacjach życia codziennego”
 5. „Zajęcia wyrównawcze z matematyki”
 6. „Zajęcia wyrównawcze z przyrody”
 7. „Zajęcia logopedyczne”
 8. „Zajęcia z terapii pedagogicznej”
 9. „Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego”
 10. „Decyzje edukacyjno – zawodowe jako świadome wybory ścieżki rozwoju”
 11. „Zajęcia z pedagogiem”

Gimnazjum:

 1. „Geometria w praktyce życia codziennego”
 2. „Stan środowiska naturalnego – zjawiska przyrodnicze i postawy człowieka”
 3. „Matematyka w przestrzeni gospodarczej i praktyczne jej zastosowanie”
 4. „Matematyka w projektowaniu budowli”
 5. „Bezpieczeństwo w sieci i aspekty prawne korzystania z jej zasobów”
 6. „Język angielski – porozumiewanie się w wybranych sytuacjach życia codziennego”
 7. „Język niemiecki – porozumiewanie się w wybranych sytuacjach życia codziennego”
 8. „Poszukiwanie własnej ścieżki kariery na rynku pracy”

Sabina Nastała
Koordynator szkolny

https://sierakowice.pl/?id_menu=&lg=pl&link=51&id_tekst=1433&id_kat=1&arch_month=&arch_year=

Skip to content