Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Szlakiem Świętego Huberta Biskupa w Diecezji Pelplińskiej

30 września 2016r. klasy V razem z wychowawcami wyruszyli szlakiem poznania kultu Świętego Huberta Biskupa Diecezji Pelplińskiej. Uczniowie odwiedzili Zabytkowy Drewniany Kościół w Sierakowicach, gdzie znajduje się wystawa poświęcona Świętemu. Biskup Hubert nawiedził Diecezję Chełmińską w XIII wieku. Tu w Diecezji Pelplińskiej po przemianach społecznopolitycznych w końcówce XX wieku obserwowany jest wzrost kultu Huberta, patrona myśliwych i leśników. Różne położone miejsca kultu w kościołach, kaplicach, kapliczkach przydrożnych czy leśnych znajdują się na terenie całej Diecezji. Najstarszy obiekt kultu Św. Huberta umiejscowiony jest w Kolegiacie kartuskiej pochodzący z XVIII wieku wykonany przez snycerzy gniewskich. Ekspozycja przedstawia także duszpasterzy myśliwych i leśników, historię Bractwa Świętego Huberta w Śliwicach, modlitwy do patrona oraz historię. Uczniowie wykonali również pamiątkowe zdjęcie przy Ołtarzu Papieskim, pomniku upamiętniającym pobyt Ojca Świętego na Pomorzu w 1999 roku oraz przy rzeźbie Księdza Bernarda Sychty, wielkiego literata, malarza i grafika kaszubskiego.

Maria Kostuch, Barbara Salamon, Jolanta Wójcik

Skip to content