Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Ślubowanie uczniów

18 października 2016 r. w sali gimnastycznej  Zespołu Szkół w Gowidlinie odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie uczniów klas I. Do społeczności uczniowskiej zostało włączonych 27 dzieci. Wśród zaproszonych gości byli rodzice uczniów, pani sołtys Gowidlina Jolanta Dyszer, pani dyrektor Aleksandra Stark, pani wicedyrektor Bernadeta Piotrowska, nauczyciele i uczniowie. Podczas uroczystości, pierwszoklasiści pod kierunkiem swoich wychowawczyń zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Po zakończeniu części artystycznej został wprowadzony sztandar szkoły, na który uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie. Każdy pierwszak przyrzekał być dobrym uczniem, szanować swoją szkołę, nauczycieli, rodziców i ojczyznę. Pani dyrektor dokonała pasowania na ucznia wielkim piórem, a Pani wicedyrektor wręczyła Akt Pasowania. Następnie uczniowie dokonali pamiątkowego wpisu za pomocą odcisku palca. Po ceremonii odbył się wspólny poczęstunek dla dzieci, rodziców i wychowawców. Nad organizacją i przebiegiem uroczystości czuwały wychowawczynie: Hanna Formela i Karolina Sadowska-Górska.

p. Karolina Sadowska-Górska

https://kartuzy.info/wiadomosc,28205,Gowidlino-Pierwszoklasisci-z-Zespolu-Szkol-slubowali-na-szkolny-sztandar.html

Skip to content