Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

„Sprzątanie świata – Gowidlino”

„Sprzątanie świata – Polska” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała  Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia.
„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.
W naszej szkole w ramach Sprzątania świata uczennice zajęć biologicznych wykonały plakaty zachęcające  do udziału w akcji w okresie od 19 września do 23 września, klasy pierwsze i drugie  gimnazjum zrobiły na zajęciach informatyki plakaty poświęcone ochronie środowiska  natomiast  uczniowie poszczególnych  klas sprzątali  wybrane tereny.

Uczestnicy zajęć biologicznych

Skip to content