Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Stypendia i zasiłki szkolne

Termin przyjmowania wniosków o stypendia szkolne:

Od 1 sierpnia 2016r. do 15 września 2016r.

Uzupełnione wnioski należy składać w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół (Urząd Gminy Sierakowice),  II piętro,  pok. nr 305

Wzór wypełnionego wniosku znajduje się na tablicy ogłoszeń w poczekalni zasiłków rodzinnych, II piętro pok. 315

Do wniosków składanych w miesiącu sierpniu br. należy wykazać dochody  netto za miesiąc lipiec 2016r, natomiast do wniosku złożonego w miesiącu wrześniu br.  należy  wykazać dochody netto za miesiąc sierpień 2016r.

Aby uzyskać stypendium socjalne dochód na członka rodziny nie może przekroczyć kwoty 514 zł.

https://sierakowice.biuletyn.net/?bip=2&cid=200&id=7587

Skip to content