Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

„Twoje słowa trwają w nas…”

Tegoroczny Dzień Patrona  był w Zespole Szkół w Gowidlinie wielkim dziękczynieniem za życie i naukę, którą głosił Jan Paweł II. Mija bowiem już piętnaście lat od kiedy  nasza szkoła nosi imię tego Wielkiego Polaka.
Relacje między Ojcem Świętym a młodymi były znaczące, zawsze przepełnione głęboką ufnością, radością oraz wzajemnym zrozumieniem. Swoją postawą i nauką pełną dobroci, przekraczał bariery wieku. Nie liczyły się nigdy lata ani Jego, ani młodych. Wszystkich gromadził wokół siebie i wzywał do wspólnej modlitwy.
Posłuszni temu wezwaniu udaliśmy się wraz z nauczycielami do kościoła, gdzie wzięliśmy udział we mszy świętej i wysłuchaliśmy homilii, uczestniczyliśmy także w zajęciach z  wychowawcami, które zostały poświęcone sylwetce naszego patrona.
Po mszy przeszliśmy do szkoły, by obejrzeć  przedstawienie słowno – muzyczne oparte na twórczości Karola Wojtyły. Niezapomniane wrażenie wywarły na nas recytacje poezji oraz występ chóru szkolnego Kantylena. Całości dopełniała prezentacja multimedialna przedstawiająca moment konklawe. Przygotowana scenografia wspaniale oddawała nastrój tej podniosłej chwili. Wartę przy portrecie Jana Pawła II pełnili gimnazjaliści ubrani w stroje gwardzistów papieskich.
Dzięki tej uroczystości  mogliśmy na nowo spojrzeć na życie Karola Wojtyły.  Przypomnieć sobie jak wiele papież ma nam, młodym do przekazania. Dobitniej zrozumieć słowa, które do nas kierował: „Bądźcie na tym świecie nosicielami wiary i nadziei chrześcijańskiej, żyjąc miłością na co dzień. Bądźcie wiernymi świadkami Chrystusa zmartwychwstałego, nie cofajcie się nigdy przed przeszkodami, które piętrzą się na ścieżkach Waszego życia. Liczę na Was. Na Wasz młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi.”
Podczas tego spotkania uświadomiliśmy sobie, że choć Jana Pawła II nie ma już z nami jego słowa trwają w nas i pozwalają stawać się lepszymi ludźmi.

Samorząd Uczniowski

Skip to content