Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

TO JUŻ KOLEJNY RAZ…..

Uczniowie Gimnazjum w Gowidlinie wraz z rówieśnikami z innych krajów  uczestniczą w projekcie eTwinning o nazwie “Postkarten”. Nasi uczniowie korespondują z uczniami z Grecji oraz z Czech. Celem projektu jest poznanie zwyczajów,  innych kultur oraz kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim. Partnerem w projekcie są szkoły  z Grecji, Czech i Polski. Opiekunami grupy polskiej są: Alicja Kuchta oraz Aleksandra Stark.

Alicja Kuchta

CERTYFIKAT

Skip to content