Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

KOMUNIKAT W SPRAWIE SKŁADANIA WNIOSKÓW NA DOŻYWIANIE DZIECI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierakowicach uprzejmie informuje, że wnioski w sprawie dożywiania dzieci w placówkach szkolnych na okres od stycznia 2015 r. do końca czerwca 2015 r. należy składać w siedzibie ośrodka przy ul. Lęborskiej 34 do dnia 12 grudnia 2014 r.
Pomoc w formie dożywiania dzieci udziela się osobom spełniającym warunki określone w ustawie o pomocy społecznej i kryterium dochodowe w wysokości 684,00 zł netto na osobę w rodzinie.
Prosimy rodziców o składanie wniosków wraz z dokumentacją potwierdzającą dochody członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
Listy osób dożywianych zostaną przekazane do szkół w dniu 18 grudnia 2014 r.
Listy osób zakwalifikowanych na dożywianie w późniejszych terminach będą na bieżąco przekazywane do szkół.

Skip to content