Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Witaj majowa jutrzenko!

Mówią o nas, że jesteśmy narodem – jak żaden chyba inny – zafascynowanym przeszłością i miłością do Boga i Ojczyzny. Czy to prawda? Cóż znaczą dla współczesnego młodego pokolenia te słowa? Czy można je zlekceważyć, wymazać z naszej świadomości?
Tej problematyki dotyczył apel, przygotowany przez uczniów naszej szkoły, który odbył się w ostatnim kwietniowym dniu nauki, w piątek (30.04.2014 roku). Powiązał ze sobą przeszłość i czas obecny. Stał się on także żywą lekcją historii, przygotowaną przez uczniów klasy VIa. Recytatorzy uświadomili zebranym, że Konstytucja 3 Maja dotyczyła zrównanie mieszczan jak i szlachty oraz dawała chłopom ochronę państwa. Była pierwszą  w Europie i drugą na świecie nowoczesną, spisaną konstytucją. Po utracie niepodległości w 1795 roku przez 123 lata rozbiorów przypominała Polakom o walce o niepodległość.
Uroczystość ta przebiegła w cieniu kanonizacji naszego wielkiego patrona Jana Pawła II, którego słowa dotyczące Polski zostały dobitnie przypomniane przez występujących uczniów.
Na koniec pani dyrektor podkreśliła wagę patriotyzmu i dumy z bycia Polką i Polakiem, życząc jednocześnie bezpiecznie i spokojnie przeżytego czekającego nas czasu wolnego.

Lidia Stahlke

Skip to content