Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Realizacja projektów unijnych

Od października br. nasza szkoła rozpocznie realizację 2-letniego projektu:

1)      Rozwój kompetencji kluczowych szansą na wyższą jakość nauki w szkołach podstawowych gminy Sierakowice. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt dotyczy klas IV – VI.
Celem Projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych pomiędzy uczniami gminy Sierakowice, a ich rówieśnikami z miast oraz podnoszenie jakości procesu zarządzania i kształcenia w okresie od października 2013 r. do lipca 2015 r.

2)      Kompetencje kluczowe najważniejsze w gimnazjum. Rozwój kompetencji kluczowych szansą na wyższą jakość kształcenia w gimnazjach gminy Sierakowice. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt dotyczy klas I – III.
Celem Projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych pomiędzy gimnazjalistami gminy Sierakowice, a ich rówieśnikami miast oraz podnoszenie jakości procesu zarządzania i kształcenia w okresie od października 2013 r. do lipca 2015 r.

Skip to content