Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Dofinansowanie na zakup podręczników

Informacje o dofinansowaniu zakupu podręczników

w roku szkolnym 2013/2014

Dofinansowanie na zakup podręczników przysługuje uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach:

 • klasy I ? III szkoła podstawowa,
 • klasa V szkoła podstawowa,
 • Uczniowie niepełnosprawni z upośledzenie umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie niepełnosprawni ? słabowidzący.

Dofinansowanie zakupu podręczników przyznawane jest na podstawie dochodu netto rodziny. Kwota dochodu uprawniająca do przyznania dofinansowania nie może być wyższa niż 456 zł netto na osobę w rodzinie.

W przypadku uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej kryterium dochodowe wynosi 539 netto na osobę w rodzinie.

W celu ubiegania się o przyznanie dofinansowania niezbędne jest przedstawienie wszystkich dochodów osiąganych przez członków rodziny.

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły w terminie do 26 lipca 2013 r.

Dokumenty do wniosku:

 • W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia kl. II ? III SP, kl. V SP – zaświadczenie
  o wysokości dochodów za miesiąc czerwiec 2013 r. złożenie wniosku. Jeśli jest to zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.
 • W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia kl. I SP ? zaświadczenie z GOPS
  o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.
 • Kserokopia orzeczenia o potrzebie kształcenia wydanego przez poradnię psychologiczno ? pedagogiczną.
 • Dowód zakupu podręczników faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica.

WNIOSEK – 2013-2014

W/w plik jest plikiem do pobrania. Należy kliknąć w poniższy link prawym klawiszem myszy i wybrać opcję ?zapisz jako?, aby móc korzystać ze spisu podręczników off-line. Można też kliknąć bezpośrednio i oglądać spis w przeglądarce. W obydwu przypadkach potrzebny jest program do czytania plików PDF.

  Skip to content