Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Finaliści wojewódzkiego konkursu

Dnia 16 marca 2013 roku w Gimnazjum Publicznym im. Pisarzy Kaszubsko ? Pomorskich w Luzinie odbył się X Gimnazjalny Sejmik Kaszubski ? Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu. Od roku szkolnego 2011/12 jest on wpisany do wojewódzkiego kalendarza konkursów, olimpiad i turniejów.
Wzięła w nim udział młodzież interesująca się kulturą, językiem, geografią i historią Kaszub. Do drugiego etapu przystąpiły trzyosobowe reprezentacje szkół z 19 gimnazjów województwa pomorskiego, które musiały rozwiązać test składający się z 65 pytań. Obejmowały one głównie życie i twórczość Augustyna Necla ? tegorocznego patrona Gimnazjum w Luzinie, ale też znajdowały się tam zagadnienia dotyczące bogactw mineralnych zalegających obszar Kaszub. Po dokonaniu oceny prac pisemnych, do III etapu zakwalifikowało się 8 uczestników, w tym cały skład konkursowy z naszego Gimnazjum: Magdalena Cichosz, Anna Gawin, Agnieszka Mielewczyk. Finaliści odpowiadali na pytania przygotowane przez jury pod przewodnictwem Alfonsa Miłosza. Po zaciętej rywalizacji wyłoniono laureatów:
Największą wiedzą wykazała się Agnieszka Mielewczyk zdobywając I miejsce,
Magdalena Cichosz i Anna Gawin ? wyróżnienie.
Sejmik był doskonałą okazją, aby sprawdzić i uzupełnić swoją wiedzę o Kaszubach i Pomorzu. Uczniów do konkursu przygotowała pani Aleksandra Stark, która od kilku lat dopinguje młodzież do zgłębiania wiedzy o naszym regionie. Gratulujemy uczennicom wspaniałych sukcesów!

Zespół ds. promowania placówki


Skip to content