Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Dzień Babci i Dziadka

Dzień Babci i Dziadka

Dnia 19 stycznia 2013 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka pod hasłem: ?Okazywanie wdzięczności jest miarą naszego społeczeństwa?.
Wzorem lat ubiegłych seniorzy wzięli udział we Mszy Św. sprawowanej przez ks. kan. Leszka Knuta. Następne obchody uroczystości odbyły się w szkole. Oprócz licznie przybyłych babć i dziadków swoją obecnością zaszczycili nas również zaproszeni goście Wójt Gminy Sierakowice – p. Tadeusz Kobiela z małżonką, p. Janusz Wenta – Radny Gminy i Przewodniczący Rady Rodziców, ks. kan Leszek Knut, ks. Krzysztof Kajut.
Ciepło i serdecznie wszystkich przybyłych przywitała p. Maria Wenta- Barlak, która od bieżącego roku szkolnego pełni funkcję dyrektora w Zespole Szkół w Gowidlinie. Następnie wystąpił szkolny chór ?Kantylena? pod kierownictwem p. Marii Kostuch z koncertem kolęd. Najliczniej zaprezentowały się najmłodsze dzieci, które wierszykami i piosenkami starały się okazać wdzięczność i miłość swoim dziadkom.
Na zakończenie seniorzy otrzymali upominki przygotowane przez uczestników świetlicy środowiskowej pn.: “Spójrz inaczej”. Po części artystycznej goście zostali zaproszeni na wspólny słodki  poczęstunek, który został przygotowany przez rodziców i dzięki wsparciu finansowemu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach. Nad przygotowaniem uroczystości czuwały panie: Alicja Dyszer, Hanna Formela, Bernadeta Piotrowska, Elżbieta Rompa, Janina Wenta.
Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim babciom i dziadkom za to, że tak licznie przybyli na tę uroczystość, przygotowaną specjalnie dla nich i zapraszają już dziś wszystkich za rok.

Hanna Formela


Skip to content