Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Spotkania warsztatowe dla rodziców

SZKOŁA DLA RODZICÓW

Od dnia 12. 11. 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierakowicach
będą odbywały się zajęcia warsztatowe
dotyczące skutecznych metod wychowawczych, komunikacji w rodzinie,
budowania autorytetu i rozwiązywania problemów wychowawczych.
Zajęcia będą odbywały się co 2 tygodnie od godz. 11.00 do
godz. 13.00,
które prowadzić będzie p. Danuta Morawska – pedagog PPP w Kartuzach.
Zapisy – 58 6846045 lub u pracowników GOPS Sierakowice.

Skip to content