Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Finał Wojewódzkiego Konkursu Historycznego

Historia Regionalna “Okupacja niemiecka na Pomorzu 1939 – 45”.

30 maja rozstrzygnięto Wojewódzki Konkurs Historyczny “Okupacja niemiecka na Pomorzu 1939-1945”. Celem konkursu było rozwijanie indywidualnych uzdolnień historycznych uczniów, popularyzowanie dziejów regionu w powiązaniu z historia narodu i państwa oraz kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży.
Współorganizatorem konkursu było III Społeczne Gimnazjum STO i I Społeczne Gimnazjum STO w Gdańsku. Patronat merytoryczny nad konkursem sprawował gdański oddział Instytutu Pamięci Narodowej, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.
W finale wojewódzkim konkursu uczestniczyli, wyłonieni w eliminacjach szkolnych, uczniowie z prawie wszystkich powiatów województwa pomorskiego. W eliminacjach szkolnych z naszej szkoły do konkursu zakwalifikowali się Bartłomiej Labuda i Marek Wenta z klasy III a.
Komisja Konkursowa po sprawdzeniu testów wyłoniła 6 laureatów i 8 finalistów. Trzecie miejsce i tytuł laureata otrzymał Marek Wenta.
Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbyło się 30 maja 2012 w Filii Gdańskiej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.

Joanna Neubauer

Skip to content