Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Laureaci Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu

Do tradycji naszej szkoły należy udział uczniów w Sejmiku Kaszubskim. 10 marca 2012 r. w Gimnazjum Publicznym im. Pisarzy Kaszubsko ? Pomorskich w Luzinie odbył się już po raz dziewiąty Konkurs Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu. Od dwóch lat ma on rangę konkursu wojewódzkiego. Wzięły w nim udział uczennice uczące się języka kaszubskiego: Magdalena Cichosz, Anna Gawin, Agnieszka Mielewczyk.
Sejmik adresowany był do gimnazjalistów województwa pomorskiego. Przygotowania do konkursu pod opieką p. Aleksandry Stark trwały już od grudnia. Celem Konkursu było motywowanie młodzieży gimnazjalnej do wzbogacenia wiedzy o Kaszubach i Pomorzu. Zakres tematyczny obejmował zagadnienia związane z historią, geografią, literaturą oraz kulturą Kaszub i Pomorza Gdańskiego. Wzięło w nim udział 78 uczniów z 26 szkół naszego województwa.
Konkurs składał się z trzech etapów:

  • I etap obejmował eliminacje szkolne;
  • etap II konkursu obejmował część testową (test jednokrotnego wyboru, 65 pytań) trwającą 45 minut, za każdą poprawną odpowiedź przyznawano 1 punkt;
  • w III etapie konkursu, w wyniku eliminacji II etapu, do finałowej części zakwalifikowano 8 osób, w tym dwie nasze uczennice: Magdalenę Cichosz i Annę Gawin, które na forum odpowiadały na pytania przygotowane przez jury.

Obie zostały laureatkami konkursu uzyskując: wyróżnienie ? Magdalena Cichosz i VI miejsce Anna Gawin.
Laureaci Konkursu otrzymali dyplomy oraz liczne nagrody, pozostali uczniowie nagrody książkowe natomiast opiekun podziękowanie za przygotowanie uczniów do konkursu.
Sejmik był doskonałą okazją, aby sprawdzić i uzupełnić swoją wiedzę o Kaszubach i Pomorzu.

Skip to content