Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Doradztwo zawodowe

W dniu 14 marca 2012 r. doradcy zawodowi, pani Justyna Syndor i pani Agnieszka Lutowska, z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Gdańsku przeprowadzili, już po raz kolejny, dla uczniów klas trzecich gimnazjum zajęcia na temat:

  • Badanie predyspozycji zawodowych w kontekście wyboru szkoły ponadgimnazjalnej,
  • Czym należy się kierować wybierając szkołę ponadgimnazjalną

Zadaniem MCIZ jest przełamywanie bariery dostępu do informacji zawodowej młodzieży uczącej się oraz prowadzenie poradnictwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych obejmujących osoby zamieszkałe na terenach wiejskich.

Skip to content