Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Dni Kultury Kaszubskiej

?To nie je na żódné planece pisóné,
że zdżiną Kasz
ëbë ze swiata nieznóné?
/Aleksander Majkowski/

Jak co roku, zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych, w Zespole Szkół w Gowidlinie, w miesiącu marcu zorganizowane zostały Dni Kultury Kaszubskiej. Na ten czas zaplanowano tematykę zajęć związaną z regionem, zorganizowano warsztaty i wycieczkę. Uczniowie klas III-V uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez p. Emilię Reclaf, koordynatorkę do spraw regionalizmu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sierakowicach, na których dzieci wykonywały palmy wielkanocne. Klasy VI oraz I i II gimnazjum uczestniczyły w zajęciach z hafciarką p. Elżbietą Hendrich. Natomiast najstarsze klasy gimnazjum wzięły udział w warsztatach prowadzonych przez p. Sabinę Krefta, która nauczyła młodzież wyplatania koszyków z brzozowych gałęzi.
W czasie tych dni zorganizowano w szkole konkursy: recytatorski ?Rodnô m?wa?, konkurs wiedzy ?Kaszubi wczoraj i dziś? oraz opracowywano wiersze na konkurs literacki ?Złoté jaje?. Kilku uczniów przygotowało prace na wojewódzki konkurs plastyczny ?Ozdoby wielkanocne?.
W trakcie Dni Kultury Kaszubskiej odbyła się też wycieczka dla uczniów kl. III-VI, uczęszczających na język kaszubski, do Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, gdzie dzieci mogły się dużo dowiedzieć o przeszłości Pomorza, zwiedzić zamek, stary młyn i herbaciarnię.
30 marca 2012 r. odbyło się podsumowanie Dni Kultury Kaszubskiej, na którym klasa III zaprezentowała śpiew kaszubskich nut, klasy VI przygotowały tańce kaszubskie oraz krótkie przedstawienie ?M?ja wanoga?, przedstawiono również prezentację multimedialną o nauce języka kaszubskiego w naszej szkole. Na zakończenie spotkania wręczono dyplomy uczestnikom i laureatom konkursów. Organizowanie takich dni stało się tradycją naszej szkoły, mają one na celu uświadamianie i pokazywanie dzieciom i młodzieży piękna i bogactwa naszego regionu.

Bożena Lejk

Skip to content