Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Ważne terminy

Do dnia 15. 12. 2011 r. poinformowanie rodziców uczniów o ocenach niedostatecznych
22. 12. 2011 r. ? Wigilia szkolna – godz. 12.00
23. 12. 2011 r. ? 31. 12. 2011 r. ? zimowa przerwa świąteczna
06. 01. 2012 r. ? Święto Trzech Króli ? dzień wolny od zajęć dydaktyczno ? wychowawczych
Do dnia 15. 01. 2012 r. – wystawianie ocen
21. 01. 2012 r. – Dzień Seniora
26. 01. 2012 r. ? wywiadówka dla rodziców uczniów:
Szkoła Podstawowa – godz. 16.00
Gimnazjum – godz. 15.00

30. 01 ? 12. 02. 2012 r. ? ferie zimowe
31.01.2012 r. – kończy się I semestr roku szkolnego 2011/2012

Skip to content