Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Grudniowe kolędowanie

“Na k?l?dze jak to b?dze, k?żdi s? ?ceszi,
A jak chto chce k?l?dowac, niechże s? p?spieszi”

15.12.2011 r. po raz pierwszy grupa Kolędników naszego gimnazjum wystąpiła z kaszubską “Gwiazdką”  w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Szklanej z okazji Wigilii zorganizowanej dla uczniów tej placówki. W aktorów zamienili się uczniowie uczęszczający na naukę języka kaszubskiego pod kierunkiem nauczycielki p. Bożeny Lejk.

Skip to content