Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2019/2020 

PRZEWODNICZĄCA
Klaudia Rychert
 

WICEPRZEWODNICZĄCA
Paulina Korda 

 

SEKCJE SU: 

  • kulturalno – oświatowa – przewodnicząca Amelia Formela, członkowie – dziewczęta z klas 8,
  • porządkowa – przewodniczący Krystian Linsztet, członkowie – chłopcy z klas 7,
  • ekologiczna – przewodnicząca Judyta Mielewczyk, członkowie – dziewczęta z klasy 6c,
  • redakcyjna – przewodnicząca Monika Wenta, członkowie – dziewczęta z klas 7.

 

Skład Pocztu Sztandarowego:
CHORĄŻY

Artur Bać

ASYSTA
Alicja Antosik
Marta Bladowska

 W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą wszyscy uczniowie, którzy stanowią samorządy poszczególnych klas 4-8.
Uczniowie wykonują przydzielone im zadania w zależności od bieżących potrzeb.

Skip to content