Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Samorząd Uczniowski

W bieżącym roku szkolnym do pacy w Samorządzie Uczniowskim zgłosiło się dwoje kandydatów z kl. III gimnazjum: Jan Choszcz i Maciej Mielewczyk. W wyniku wyborów pełnią oni następujące funkcje:

PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
JAN CHOSZCZ

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
MACIEJ MIELEWCZYK

Jako koordynatorki Samorządu Uczniowskiego na Szkołę Podstawową powołane zostały uczennice kl. VI.

AMELIA FORMELA I DOBROSŁAWA ROMPA


Skład Pocztu Sztandarowego:
CHORĄŻY

Witold Bronk

ASYSTA
Hanna Dawidowska
Zuzanna Zblewska

 W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą wszyscy uczniowie, którzy stanowią samorządy poszczególnych klas IV- VII i oddziałów gimnazjalnych. Uczniowie wykonują przydzielone im zadania w zależności od bieżących potrzeb.