Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Samorząd Uczniowski

Dnia 12 września 2018 roku odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Były one poprzedzone kampanią wyborczą. Kandydaci do Samorządu przygotowali bardzo ciekawe i oryginalne plakaty przedstawiające najważniejsze punkty swojego programu. Po przeliczeniu wszystkich oddanych głosów wyłoniono następujące osoby do Zarządu Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący:
Samanta Naczk
Zastępca przewodniczącej:

Małgorzata Woźniak
Sekretarz:
Dobrosława Rompa
Skarbnik:

Amelia Formela

Skład Pocztu Sztandarowego:
CHORĄŻY

Artur Bać

ASYSTA
Alicja Antosik
Marta Bladowska

 W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą wszyscy uczniowie, którzy stanowią samorządy poszczególnych klas 4-8 i oddziałów gimnazjalnych. Uczniowie wykonują przydzielone im zadania w zależności od bieżących potrzeb.