Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Dyrektor Szkoły Podstawowej
Aleksandra Stark

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej
Bernadeta Piotrowska

Religia
ks. Tadeusz Olszewski
Elżbieta Rompa

Wychowanie przedszkolne
Agnieszka Bladowska
Agnieszka Błaszkowska
Edyta Kwidzińska
Natalia Stefanowska – Koszałka
Maria Wolska – Rychert

Edukacja wczesnoszkolna
Kinga Dyszer
Hanna Formela
Lucyna Labuda
Wioletta Maszke
Alicja Walkusz
Janina Wenta

Język polski
Wioletta Brzeska
Ewa Grucza
Lidia Stahlke

Język angielski
Karolina Gilmajster – Szymikowska
Alicja Kuchta
Edyta Kwidzińska
Jolanta Wójcik

Język niemiecki
Alicja Kuchta

Język kaszubski
Bożena Lejk
Janina Wenta

Matematyka
Anna Miotk – Płotka
Bernadeta Piotrowska
Roksana Syldatk

Historia
Bożena Lejk
Joanna Neubauer
Lidia Stahlke

Przyroda
Barbara Salamon

Technika
Maria Kostuch
Dorota Tandek

Informatyka
Anna Miotk – Płotka
Adela Wenta

Muzyka
Maria Kostuch

Plastyka
Maria Kostuch

Wychowanie fizyczne
Łukasz Jakubek
Paweł Staszek

Wiedza o społeczeństwie
Joanna Neubauer

Biologia
Adela Wenta

Chemia
Adela Wenta

Geografia
Barbara Salamon

Edukacja dla bezpieczeństwa
Jolanta Wójcik

Wychowanie do życia w rodzinie
Joanna Neubauer

Doradztwo zawodowe
Agnieszka Bladowska

Pedagog
Alicja Dyszer

Psycholog
Adriana Wójtowicz

Logopeda
Dominika Kuczkowska

Świetlica
Elżbieta Rompa
Dorota Tandek
Janina Wenta
Iwona Witka

Biblioteka
Sylwia Miszk
Aleksandra Stark
Aneta Woźniak

g

WYCHOWAWCY  KLAS

Grupa dzieci 3-4 letnich
Agnieszka Bladowska
Edyta Kwidzińska

kl. 0 a
Agnieszka Błaszkowska

kl. 0 b
Natalia Stefanowska – Koszałka

kl. 0 c
Maria Wolska – Rychert

kl. 1 a
Hanna Formela

kl. 1 b
Kinga Dyszer

kl. 2 a
Alicja Walkusz

kl. 2 b
Janina Wenta

kl. 3 a
Wioletta Maszke

kl. 3 b
Lucyna Labuda

kl. 4 a
Joanna Neubauer

kl. 4 b
Roksana Syldatk

kl. 5 a
Anna Miotk – Płotka

kl. 5 b
Karolina Gilmajster – Szymikowska

kl. 6 a
Alicja Kuchta

kl. 6 b
Lidia Stahlke

kl. 6 c
Wioletta Brzeska

kl. 7 a
Bożena Lejk

kl. 7 b
Jolanta Wójcik

kl. 8 a
Barbara Salamon

kl. 8 b
Maria Kostuch