Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Dyrektor Szkoły Podstawowej
Aleksandra Stark

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej
Bernadeta Piotrowska

Religia
ks. Tadeusz Olszewski
Elżbieta Rompa

Wychowanie przedszkolne
Agnieszka Bladowska
Agnieszka Błaszkowska
Paulina Grzenkowicz
Edyta Konkel
Edyta Kwidzińska
Maria Wolska – Rychert

Edukacja wczesnoszkolna
Hanna Formela
Lucyna Labuda
Julita Lipinska
Wioletta Maszke
Alicja Walkusz
Janina Wenta

Język polski
Wioletta Brzeska
Ewa Grucza
Lidia Stahlke

Język angielski
Karolina Gilmajster – Szymikowska
Alicja Kuchta
Jolanta Wójcik

Język niemiecki
Alicja Kuchta

Język kaszubski
Bożena Lejk
Janina Wenta

Matematyka
Wiesława Masowa
Bernadeta Piotrowska
Roksana Syldatk

Historia
Bożena Lejk
Joanna Neubauer
Lidia Stahlke

Przyroda
Barbara Salamon

Technika
Maria Kostuch
Dorota Tandek

Informatyka
Wiesława Masowa
Adela Wenta

Muzyka
Maria Kostuch

Plastyka
Maria Kostuch

Wychowanie fizyczne
Łukasz Jakubek
Paweł Staszek

Wiedza o społeczeństwie
Joanna Neubauer

Biologia
Adela Wenta

Chemia
Adela Wenta

Geografia
Barbara Salamon

Edukacja dla bezpieczeństwa
Jolanta Wójcik

Wychowanie do życia w rodzinie
Joanna Neubauer

Doradztwo zawodowe
Agnieszka Bladowska

Pedagog
Agnieszka Danuta Błaszkowska

Psycholog
Amelia Recław

Logopeda
Dominika Kuczkowska

Świetlica
Agnieszka Bladowska
Paulina Grzenkowicz
Weronika Jażdżewska
Elżbieta Rompa
Dorota Tandek
Janina Wenta

Biblioteka
Sylwia Miszk
Aleksandra Stark
Aneta Woźniak

Nauczyciel współorganizujący
Celina Naczk
Aneta Woźniak

g

WYCHOWAWCY  KLAS

Grupa dzieci 3 letnich – MISIE
Edyta Kwidzińska

Grupa dzieci 4 letnich – SÓWKI
Agnieszka Bladowska

Grupa dzieci 4 letnich – PSZCZÓŁKI
Paulina Grzenkowicz

Grupa dzieci 5 letnich – MYSZKI
Agnieszka Błaszkowska

kl. 0 a – MOTYLKI
Edyta Konkel

kl. 0 b – BIEDRONECZKI
Maria Wolska – Rychert

kl. 1 a
Janina Wenta

kl. 1 b
Alicja Walkusz

kl. 2 a
Wioletta Maszke

kl. 2 b
Lucyna Labuda

kl. 3 a
Hanna Formela

kl. 3 b
Julita Lipinska

kl. 4 a
Jolanta Wójcik

kl. 4 b
Bożena Lejk

kl. 5 a
Dorota Tandek

kl. 5 b
Adela Wenta

kl. 6 a
Joanna Neubauer

kl. 6 b
Roksana Syldatk

kl. 7 a
Maria Kostuch

kl. 7 b
Karolina Gilmajster – Szymikowska

kl. 8 a
Alicja Kuchta

kl. 8 b
Lidia Stahlke

kl. 8 c
Wioletta Brzeska

Skip to content