Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Dyrektor Szkoły Podstawowej
Aleksandra Stark

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej
Bernadeta Piotrowska

Religia
ks. Tadeusz Olszewski
Elżbieta Rompa

Wychowanie przedszkolne
Agnieszka Bladowska
Agnieszka Błaszkowska
Paulina Grzenkowicz
Natalia Stefanowska – Koszałka
Maria Wolska – Rychert

Edukacja wczesnoszkolna
Kinga Dyszer
Hanna Formela
Lucyna Labuda
Wioletta Maszke
Alicja Walkusz
Janina Wenta

Język polski
Wioletta Brzeska
Ewa Grucza
Lidia Stahlke

Język angielski
Karolina Gilmajster – Szymikowska
Alicja Kuchta
Jolanta Wójcik

Język niemiecki
Alicja Kuchta

Język kaszubski
Bożena Lejk
Janina Wenta

Matematyka
Anna Miotk – Płotka
Bernadeta Piotrowska
Roksana Syldatk

Historia
Bożena Lejk
Joanna Neubauer
Lidia Stahlke

Przyroda
Barbara Salamon

Technika
Maria Kostuch
Dorota Tandek

Informatyka
Anna Miotk – Płotka
Adela Wenta

Muzyka
Maria Kostuch

Plastyka
Maria Kostuch

Wychowanie fizyczne
Łukasz Jakubek
Paweł Staszek

Wiedza o społeczeństwie
Joanna Neubauer

Biologia
Adela Wenta

Chemia
Adela Wenta

Geografia
Barbara Salamon

Edukacja dla bezpieczeństwa
Jolanta Wójcik

Wychowanie do życia w rodzinie
Joanna Neubauer

Doradztwo zawodowe
Agnieszka Bladowska

Pedagog
Alicja Dyszer

Logopeda
Dominika Kuczkowska

Świetlica
Agnieszka Bladowska
Elżbieta Rompa
Dorota Tandek
Janina Wenta

Biblioteka
Sylwia Miszk
Aleksandra Stark
Aneta Woźniak

g

WYCHOWAWCY  KLAS

Grupa dzieci 3-4 letnich
Agnieszka Bladowska
Paulina Grzenkowicz

kl. 0 a
Agnieszka Błaszkowska

kl. 0 b
Natalia Stefanowska – Koszałka

kl. 0 c
Maria Wolska – Rychert

kl. 1 a
Hanna Formela

kl. 1 b
Kinga Dyszer

kl. 2 a
Alicja Walkusz

kl. 2 b
Janina Wenta

kl. 3 a
Wioletta Maszke

kl. 3 b
Lucyna Labuda

kl. 4 a
Joanna Neubauer

kl. 4 b
Roksana Syldatk

kl. 5 a
Anna Miotk – Płotka

kl. 5 b
Karolina Gilmajster – Szymikowska

kl. 6 a
Alicja Kuchta

kl. 6 b
Lidia Stahlke

kl. 6 c
Wioletta Brzeska

kl. 7 a
Bożena Lejk

kl. 7 b
Jolanta Wójcik

kl. 8 a
Barbara Salamon

kl. 8 b
Maria Kostuch

Skip to content