Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Dyrektor Szkoły Podstawowej
Aleksandra Stark

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej
Bernadeta Piotrowska

Religia
ks. Leszek Knut
ks. Marcin Leszczyński
Elżbieta Rompa

Wychowanie przedszkolne
Agnieszka Bladowska
Agnieszka Błaszkowska
Edyta Formela
Dominika Kuczkowska
Maria Wolska – Rychert

Edukacja wczesnoszkolna
Kinga Dyszer
Hanna Formela
Lucyna Labuda
Wioletta Maszke
Alicja Walkusz
Janina Wenta

Język polski
Wioletta Brzeska
Ewa Grucza
Lidia Stahlke

Język angielski
Edyta Formela
Karolina Gilmajster – Szymikowska
Alicja Kuchta
Jolanta Wójcik

Język niemiecki
Alicja Kuchta

Język kaszubski
Bożena Lejk
Adela Wenta
Janina Wenta

Matematyka
Anna Miotk – Płotka
Bernadeta Piotrowska
Roksana Syldatk

Historia
Bożena Lejk
Joanna Neubauer

Przyroda
Barbara Salamon

Technika i zajęcia techniczne
Natalia Mejna
Franciszek Wróbel

Informatyka
Adela Wenta
Franciszek Wróbel

Muzyka
Maria Kostuch

Plastyka
Maria Kostuch

Wychowanie fizyczne
Łukasz Jakubek
Paweł Staszek

Wiedza o społeczeństwie
Joanna Neubauer

Biologia
Adela Wenta

Chemia
Adela Wenta

Geografia
Barbara Salamon

Zajęcia artystyczne
Maria Kostuch

Edukacja dla bezpieczeństwa
Jolanta Wójcik

Wychowanie do życia w rodzinie
Joanna Neubauer

Pedagog
Alicja Dyszer

Psycholog
Juliusz Jeliński

Logopeda
Dominika Kuczkowska

Rewalidacja
Ewa Grucza
Wioletta Maszke
Lucyna Labuda
Aleksandra Stark
Alicja Walkusz
Aneta Woźniak

Świetlica
Agnieszka Błaszkowska
Natalia Mejna
Maria Wolska – Rychert
Franciszek Wróbel

Biblioteka
Kinga Dyszer
Sylwia Miszk
Aleksandra Stark

g

WYCHOWAWCY  KLAS

Szkoła Podstawowa

Grupa dzieci 3-4 letnich
Agnieszka Bladowska
Edyta Formela

kl. „O” a
Dominika Kuczkowska

kl. „O” b
Maria Wolska – Rychert

kl. „O” c
Agnieszka Błaszkowska

kl. I a
Wioletta Maszke

kl. I b
Lucyna Labuda

kl. II a
Hanna Formela

kl. II b
Kinga Dyszer

kl. III a
Alicja Walkusz

kl. III b
Janina Wenta

kl. IV a
Alicja Kuchta

kl. IV b
Lidia Stahlke

kl. IV c
Wioletta Brzeska

kl. V a
Bożena Lejk

kl. V  b
Jolanta Wójcik

kl. VI a
Barbara Salamon

kl. VI b
Maria Kostuch

kl. VII
Roksana Syldatk

 

oddziały gimnazjalne

kl. II A
Joanna Neubauer

kl. II B
Adela Wenta

kl. III
Anna Miotk – Płotka