Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Informacje dla rodziców

Zapraszamy rodziców na spotkanie z wychowawcą,
podczas którego zostanie przekazana informacja
o przewidywanych ocenach rocznych/końcowych za osiągnięcia edukacyjne
oraz zachowanie w roku szkolnym 2018/2019,
które odbędzie się w dniu 04.06.2019r. (wtorek):
kl. 1 – 5 szkoły podstawowej – godz. 17.00
kl. 6 – 8 szkoły podstawowej i oddziały gimnazjalne – godz. 16.30

 

WYKAZ SAL I WYCHOWAWCÓW
NA SPOTKANIU Z RODZICAMI

SZKOŁA PODSTAWOWA

Grupa dzieci 3-4 letnich – sala nr 104
Agnieszka Bladowska, Iwona Myszk

kl. „O” a – sala nr 102
Dominika Kuczkowska

kl. „O” b – sala nr 103
Maria Wolska – Rychert

kl. „O” c – sala nr 75
Agnieszka Błaszkowska

kl. 1a – sala nr 113
Alicja Walkusz

kl. 1b – sala nr 85
Janina Wenta

kl. 2a – sala nr 110
Wioletta Maszke

kl. 2b – sala nr 108
Lucyna Labuda

kl. 3a – sala nr 128
Edyta Kwidzińska

kl. 3b – sala nr 131
Kinga Dyszer

kl. 4a – sala nr 119
Anna Miotk – Plotka

kl. 4b – sala nr 118
Karolina Gilmajster – Szymikowska

kl. 5a – sala nr 122
Alicja Kuchta

kl. 5b – sala nr 123
Lidia Stahlke

kl. 5c – sala nr 124
Wioletta Brzeska

kl. 6a – sala nr 120
Bożena Lejk

kl. 6b – sala nr 6
Jolanta Wójcik

kl. 7a – sala nr 34
Barbara Salamon

kl. 7b – sala nr 7
Maria Kostuch

kl. 8 – sala nr 14
Roksana Syldatk

ODDZIAŁY GIMNAZJALNE

kl. 3A – sala nr 12
Joanna Neubauer

kl. 3B – sala nr 35
Adela Wenta

Proszę rodziców o zapoznanie się z poniższą prezentacją dotyczącą motywowania uczniów do nauki
MOTYWACJA DO NAUKI

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI w ROKU SZKOLNYM 2018/2019
(WYWIADÓWKI)

13.09.2018r. (czwartek)
15.11.2018r. (czwartek)

31.01.2019r. (czwartek)
04.04.2019r. (czwartek)
04.06.2019r. (wtorek)

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Wychodząc naprzeciw potrzebom czytelniczym, nasza szkoła i gmina wzięła udział w projekcie dzięki któremu otrzymaliśmy 15 tys. złotych z NPRCz na zakup nowych książek. Biblioteka wzbogaciła się o ok. 900 książek obyczajowych, przygodowych, fantastycznych, poradników i innych. Obok zakupu książek zaplanowano działania promujące czytelnictwo w szkole. Projekt przewiduje rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Nawyki czytelnicze kształtują się we wczesnym dzieciństwie. Odpowiada za nie rodzina, szkoła, środowisko.  Korzyści wynikające z wpływu czytelnictwa na rozwój dzieci i młodzieży.

Książka:

 • pomaga rozwijać język i słownictwo, rozwija myślenie,
 • uczy wyrażać myśli i rozumieć innych,
 • dostarcza pojęć myślowych i nowych idei, rozszerza świadomość,
 • pobudza fantazję, uczy budować obrazy w wyobraźni,
 • dostarcza wiedzy o innych krajach i kulturach, o przyrodzie, technice, historii, o tym wszystkim, o czym chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś więcej,
 • rozwija uczucia i zdolność do empatii,
 • wyrabia umiejętność wczucia się w czyjąś sytuację,
 • dostarcza rozrywki i emocji,
 • może rozśmieszyć lub zasmucić, pocieszyć i wskazać nowe możliwości,
 • może stawiać pytania, które angażują i pobudzają do dalszych przemyśleń,
 • uczy etyki, skłania do namysłu nad tym, co słuszne, a co nie, co dobre, a co złe,
 • może wytłumaczyć rzeczywistość i pomóc w rozumieniu zależności,
 • może udowodnić, że często pytanie ma więcej niż jedną odpowiedź, że na problem da się spojrzeć z różnych stron,
 • może podpowiedzieć inne sposoby rozwiązywania konfliktów niż przemoc,
 • pomaga zrozumieć siebie, odkryć, że są inni, którzy myślą jak my, że mamy prawo do swoich odczuć i reakcji, umacnia poczucie własnej wartości,
 • pomaga zrozumieć innych, lektura książek pisarzy z innej epoki, innego świata i odkrywanie, że ich myśli i odczucia nie różnią się od naszych, buduje tolerancję dla innych kultur i zapobiega uprzedzeniom,
 • jest naszym towarzyszem w samotności, łatwo wziąć ją ze sobą i czytać gdziekolwiek,
 • jest częścią naszego dziedzictwa kulturowego, dzięki niej mamy wspólne doświadczenia i punkty odniesienia.

SPOTKANIE Z RODZICAMI

Zapraszamy na spotkanie z wychowawcą w nowym roku szkolnym, które odbędzie się w dniu 13.09.2018r. (czwartek)
godz. 16.00 – spotkanie wychowawcy klasy z rodzicami uczniów klas „O” – 4,
godz. 16.30 – spotkanie wychowawcy klasy z rodzicami uczniów klas 5 – 8, 3G,
godz. 17.00 – spotkanie przewodniczących rady rodziców (sala nr 44)

 

SPOTKANIE Z RODZICAMI

Zapraszamy rodziców na spotkanie z wychowawcą,
podczas którego zostaną podane oceny bieżące z poszczególnych przedmiotów
oraz informacja o zachowaniu uczniów,
które odbędzie się w dniu 15.11.2018r. (czwartek)

godz. 15.30 – spotkanie wychowawcy klasy z rodzicami uczniów oddziału przedszkolnego,
godz. 16.00 – spotkanie wychowawcy klasy z rodzicami uczniów klas 1 – 4,
godz. 17.00 – spotkanie wychowawcy klasy z rodzicami uczniów klas 5 – 8, 3G

SPOTKANIE Z RODZICAMI

Zapraszamy rodziców na spotkanie z wychowawcą, które odbędzie się w dniu 31.01.2019r. (czwartek),
podczas którego zostaną podane oceny z poszczególnych przedmiotów
oraz ocena zachowania za I półrocze roku szkolnego 2018/19

godz. 15.30 – spotkanie wychowawcy klasy z rodzicami uczniów oddziału przedszkolnego,
godz. 16.00 – spotkanie wychowawcy klasy z rodzicami uczniów klas 1 – 4,
godz. 17.00 – spotkanie wychowawcy klasy z rodzicami uczniów klas 5 – 8, 3G

Zapraszamy rodziców na spotkanie z wychowawcą,
podczas którego zostaną podane oceny bieżące z poszczególnych przedmiotów
oraz informacja o zachowaniu uczniów,
które odbędzie się w dniu 4.04.2019r. (czwartek):
godz. 16.00 – spotkanie wychowawcy klasy z rodzicami uczniów klas 1 – 4,
godz. 17.00 – spotkanie wychowawcy klasy z rodzicami uczniów klas 5 – 8, 3G

 

 

W dniach 27-29.12.2017r.
dla dzieci, których rodzice nie mogą zapewnić opieki
szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze.
Proszę chętnych rodziców o wypełnienie deklaracji
w sekretariacie szkoły
do dnia 15.12.2017r. (piątek).