Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Informacje dla rodziców

Dnia 08.09.2020r. (wtorek) odbędzie się spotkanie wychowawcy klasy z rodzicami

Klasa Wychowawca Miejsce Wejście/wyjście
godz. 1600
1a Wioletta Maszke sala gimnastyczna nr 2 (przy sali gimnastycznej)
1b Lucyna Labuda hol przy papieżu nr 1 (główne)
2a Hanna Formela hol przy sali nr 14 przy sekretariacie
godz. 1700
2b Kinga Dyszer hol przy papieżu nr 1 (główne)
3a Alicja Walkusz hol przy sali nr 14 przy sekretariacie
3b Janina Wenta sala gimnastyczna nr 2 (przy sali gimnastycznej)
godz. 1800
4a Dorota Tandek sala gimnastyczna nr 2 (przy sali gimnastycznej)
4b Adela Wenta hol przy papieżu nr 1 (główne)
5a Joanna Neubauer hol przy sali nr 14 przy sekretariacie


Dnia 09.09.2020r.
(środa) spotkanie wychowawcy klasy z rodzicami

Klasa Wychowawca Miejsce Wejście/wyjście
godz. 1600
5b Roksana Syldatk sala gimnastyczna nr 2 (przy sali gimnastycznej)
6a Maria Kostuch hol przy papieżu nr 1 (główne)
6b Karolina Gilmajster – Szymikowska hol przy sali nr 14 przy sekretariacie
godz. 1700
7a Alicja Kuchta sala gimnastyczna nr 2 (przy sali gimnastycznej)
7b Lidia Stahlke hol przy papieżu nr 1 (główne)
7c Wioletta Brzeska hol przy sali nr 14 przy sekretariacie
godz. 1800
8a Bożena Lejk sala gimnastyczna nr 2 (przy sali gimnastycznej)
8b Jolanta Wójcik hol przy papieżu nr 1 (główne)

 

Dnia 10.09.2020r. (czwartek) godz. 1700 – spotkanie przewodniczących oddziałowej rady rodziców (stołówka).

Proszę rodziców o zapoznanie się z poniższą prezentacją dotyczącą motywowania uczniów do nauki
MOTYWACJA DO NAUKI

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
(WYWIADÓWKI)

8 – 9.09.2020r. (wtorek – środa)
12.11.2020r. (czwartek)

28.01.2021r. (czwartek)
08.04.2021r. (czwartek)
10.06.2021r. (wtorek)

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Wychodząc naprzeciw potrzebom czytelniczym, nasza szkoła i gmina wzięła udział w projekcie dzięki któremu otrzymaliśmy 15 tys. złotych z NPRCz na zakup nowych książek. Biblioteka wzbogaciła się o ok. 900 książek obyczajowych, przygodowych, fantastycznych, poradników i innych. Obok zakupu książek zaplanowano działania promujące czytelnictwo w szkole. Projekt przewiduje rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Nawyki czytelnicze kształtują się we wczesnym dzieciństwie. Odpowiada za nie rodzina, szkoła, środowisko.  Korzyści wynikające z wpływu czytelnictwa na rozwój dzieci i młodzieży.

Książka:

 • pomaga rozwijać język i słownictwo, rozwija myślenie,
 • uczy wyrażać myśli i rozumieć innych,
 • dostarcza pojęć myślowych i nowych idei, rozszerza świadomość,
 • pobudza fantazję, uczy budować obrazy w wyobraźni,
 • dostarcza wiedzy o innych krajach i kulturach, o przyrodzie, technice, historii, o tym wszystkim, o czym chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś więcej,
 • rozwija uczucia i zdolność do empatii,
 • wyrabia umiejętność wczucia się w czyjąś sytuację,
 • dostarcza rozrywki i emocji,
 • może rozśmieszyć lub zasmucić, pocieszyć i wskazać nowe możliwości,
 • może stawiać pytania, które angażują i pobudzają do dalszych przemyśleń,
 • uczy etyki, skłania do namysłu nad tym, co słuszne, a co nie, co dobre, a co złe,
 • może wytłumaczyć rzeczywistość i pomóc w rozumieniu zależności,
 • może udowodnić, że często pytanie ma więcej niż jedną odpowiedź, że na problem da się spojrzeć z różnych stron,
 • może podpowiedzieć inne sposoby rozwiązywania konfliktów niż przemoc,
 • pomaga zrozumieć siebie, odkryć, że są inni, którzy myślą jak my, że mamy prawo do swoich odczuć i reakcji, umacnia poczucie własnej wartości,
 • pomaga zrozumieć innych, lektura książek pisarzy z innej epoki, innego świata i odkrywanie, że ich myśli i odczucia nie różnią się od naszych, buduje tolerancję dla innych kultur i zapobiega uprzedzeniom,
 • jest naszym towarzyszem w samotności, łatwo wziąć ją ze sobą i czytać gdziekolwiek,
 • jest częścią naszego dziedzictwa kulturowego, dzięki niej mamy wspólne doświadczenia i punkty odniesienia.

 

SPOTKANIE Z RODZICAMI

Zapraszamy na spotkanie z wychowawcą w nowym roku szkolnym, które odbędzie się w dniu 19.09.2019r. (czwartek)
godz. 15.30 – spotkanie wychowawcy klasy z rodzicami dzieci oddziałów przedszkolnych
godz. 16.00 – spotkanie wychowawcy klasy z rodzicami uczniów klas 1 – 4,
godz. 17.00 – spotkanie wychowawcy klasy z rodzicami uczniów klas 5 – 8,
godz. 18.00 – spotkanie przewodniczących rady rodziców (sala nr 14)

Zapraszamy rodziców na spotkanie z wychowawcą,
podczas którego zostaną podane oceny bieżące z poszczególnych przedmiotów
oraz informacja o zachowaniu uczniów,
które odbędzie się w dniu 14.11.2019r. (czwartek)
godz. 15.30 – spotkanie wychowawcy klasy z rodzicami dzieci oddziałów przedszkolnych,
godz. 16.00 – spotkanie wychowawcy klasy z rodzicami uczniów klas 1 – 4,
godz. 17.00 – spotkanie wychowawcy klasy z rodzicami uczniów klas 5 – 8

Zapraszamy rodziców na spotkanie z wychowawcą, które odbędzie się w dniu 30.01.2020r. (czwartek),
podczas którego zostaną podane oceny z poszczególnych przedmiotów
oraz ocena zachowania za I półrocze roku szkolnego 2019/2020

godz. 16.30 – spotkanie wychowawcy klasy z rodzicami uczniów oddziału przedszkolnego,
godz. 17.00 – spotkanie wychowawcy klasy z rodzicami uczniów klas 1 – 4,
godz. 17.30 – spotkanie wychowawcy klasy z rodzicami uczniów klas 5 – 8.

 

Zapraszamy rodziców na spotkanie z wychowawcą,
podczas którego zostanie przekazana informacja
o przewidywanych ocenach rocznych/końcowych za osiągnięcia edukacyjne
oraz zachowanie w roku szkolnym 2018/2019,
które odbędzie się w dniu 04.06.2019r. (wtorek):
kl. 1 – 5 szkoły podstawowej – godz. 17.00
kl. 6 – 8 szkoły podstawowej i oddziały gimnazjalne – godz. 16.30

W dniach 27-29.12.2017r.
dla dzieci, których rodzice nie mogą zapewnić opieki
szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze.
Proszę chętnych rodziców o wypełnienie deklaracji
w sekretariacie szkoły
do dnia 15.12.2017r. (piątek).

Skip to content