Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

PROJEKTY e-TWINNING

2017/2018

W grudniu uczniowie klasy IV b naszej szkoły wzięli udział w świątecznym projekcie w ramach europejskiej współpracy szkół eTwinning. Projekt nosił nazwę Christmas Cards. Założeniem projektu była wymiana świątecznych życzeń pomiędzy uczniami szkoły w Hiszpanii i naszymi uczniami. Uczniowie własnoręcznie wykonali kartki świąteczne oraz przygotowali drobne upominki dla swoich kolegów/koleżanek. Do kartek dołączyliśmy również zdjęcie całej klasy. Każdy napisał także kilka słów o sobie, aby bliżej się poznać.
Za pośrednictwem portalu eTwinning klasa nawiązała kontakt ze szkołą w Pampelunie i obecnie jesteśmy w trakcie odpisywania na kartki, które otrzymaliśmy w dzień Wigilii klasowej.
Otrzymane kartki są wyeksponowane na szkolnym korytarzu i każdy może je obejrzeć i przeczytać.

Karolina Gilmajster – Szymikowska

W projekcie o nazwie Penpals across Europe biorą udział uczniowie klasy III gimnazjum. Nawiązaliśmy kontakt ze szkołą w Finladii poprzez platformę eTwinning. Celem projektu jest komunikacja, współpraca oraz wymiana pomiędzy dwiema szkołami. Nasza młodzież zapoznaje się z uczniami innego kraju, ucząc się przy tym języka oraz pisania listów w tradycyjny sposób. Uczniowie poznają kulturę, obyczaje i język obcego kraju oraz wykorzystują swoją kreatywność do jak najlepszego zaprezentowania siebie.
Listy zostały wysłane na początku stycznia i teraz czekamy na odpowiedź od naszego partnera ze szkoły z Kuulammen w Tyrnava.

Penpals

Karolina Gilmajster – Szymikowska

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła bierze udział w kolejnym projekcie w ramach europejskiej współpracy szkół eTwinning zatytułowanym Travelling Teddy. Jesteśmy również współtwórcą tego przedsięwzięcia. Tytułowy miś będzie podróżował do krajów biorących udział w projekcie, a każda szkoła przedstawi misiowi swój region. Kraje uczestniczące w projekcie to: Turcja, Francja, Portugalia, Włochy, Litwa oraz Polska. Miś dotrze do nas prawdopodobnie w marcu, więc czekamy na niego z wielką niecierpliwością. Jako koordynator projektu czekam na pomysły uczniów naszej szkoły na to, jak moglibyśmy gościnnie przyjąć maskotkę i pokazać współuczestnikom projektu nasz kraj, region, wieś i społeczność szkolną.

TravellingTeddy

Karolina Gilmajster – Szymikowska

Uczniowie klasy IV a Szkoły Podstawowej w Gowidlinie wraz z rówieśnikami z Włoch uczestniczyli w projekcie eTwinning o nazwie My dictionary family – Mój słownik o rodzinie. Celem projektu było utrwalenie słownictwa związanego z tematem rodziny, ćwiczenie umiejętności posługiwania się słownikami, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych oraz kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim.
Czwartoklasiści na lekcjach j.angielskiego gromadzili słownictwo związane z rodziną, przynieśli zdjęcia lub tworzyli rysunki członków rodziny i redagowali do nich krótkie opisy. W bibliotece szkolnej utrwalali wymowę i zapis poznanych słówek na podstawie zabaw ze słownikiem i bohaterami lektur. Efektem tej pracy były stworzone przez uczniów albumy o rodzinie ze słowniczkiem, które zostały przesłane rówieśnikom z Włoch.

„My dictionary – family”

Alicja Kuchta

2016/2017

Uczniowie klas I SP wezmą udział w projekcie E-Twinning pt. „My family”. Przedstawiciele SP z Gowidlina oraz Scoala Gimnaziala „Anton Pann” PLoiesti z Rumunii będą wymieniać informacje i doświadczenia związane z rodziną. Uczestnicy projektu min. przedstawią swoją rodzinę, narysują ją oraz zaśpiewają piosenkę o bliskich w języku angielskim. Płyty z nagraniami oraz rysunki zostaną wysłane do szkoły w Rumunii, natomiast nasi pierwszoklasiści otrzymają materiały uczniów ze szkoły w Rumunii.

„My family”

Alicja Kuchta

„Are you happy? Are you sad? How can we express our emotions and our feelings?” to tytuł projektu, który ma na celu uświadomienie dzieciom różnic kulturowych w wyrażaniu uczuć i nastrojów, zwrócenie uwagi na komunikację niewerbalną, rozwijanie własnego potencjału twórczego oraz umiejętność wykorzystania cyfrowych narzędzi edukacyjnych w pracy. Projekt zakłada stworzenie galerii zdjęć bądź obrazów wyrażających emocje, pracę z programem HOT POTATOES, na którym zostanie utworzona gra JMatch nagranie krótkiego filmu na temat różnych nastrojów z wykorzystaniem języków obcych oraz spotkanie z partnerami na Skype lub innej platformie komunikacyjnej w celu zaprezentowania wyników swoich prac. Partnerami projektu są szkoły z Włoch i Grecji.

„Local traditions” to całoroczny projekt, którego celem jest uświadomienie uczniom jak ważne są lokalne tradycje, co dzieje się wokół nich przez cały rok. Utrzymywanie kontaktu z innymi szkołami europejskimi pozwoli dzieciom uzyskać informacje o obyczajach i tradycjach innych e-twinnerów. Projekt zakłada poznanie tradycyjnych potraw, starych zawodów, tradycji świątecznych, charakterystycznych dla regionu roślin, piosenek i tańców. Partnerami projektu są szkoły z Grecji, Słowacji, Hiszpanii, Armenii, Cypru i Polski.

„Are you happy”

„Local traditions”

   Jolanta Wójcik

2015/2016

  • Już 3 miesiące trwa przygoda klas IV z e-Twinning. Uczniowie biorą udział w dwóch międzynarodowych projektach: ‘Friendship doesn’t know boarders’ i ‘We are Europeans, lets’ know each others’. Wraz z uczniami z różnych krajów Europejskich wykonują zadania, dzięki którym poznają swoją kulturę, zwyczaje i życie codzienne.
    W listopadzie uczniowie nagrali filmiki, w których przedstawiają swoje klasy i siebie. Grudzień to okres świąteczny, więc uczniowie wykonali ilustracje przedstawiające tradycje bożonarodzeniowe, a następnie prezentację multimedialną na temat: Christmas In Poland. Wszyscy wykonali również kartki świąteczne, które zostały wysłane do zaprzyjaźnionych krajów. W styczniu każda klasa przygotowała ITEM KITS, czyli paczkę z różnymi rzeczami związanymi z naszym regionem. Paczki zostały wysłane do Turcji i Bułgarii, tak aby tamtejsze dzieci mogły dotknąć i posmakować naszych produktów. Teraz oczekujemy na prezenty od kolegów z zagranicy.
    Wszystkim uczniom dziękuję za zaangażowanie i pracę włożoną w projekty.

CERTYFIKAT

CERTYFIKAT

Jolanta Wójcik

2014/2015

Uczniowie Gimnazjum w Gowidlinie wraz z rówieśnikami ze Słowacji uczestniczą w projekcie eTwinning o nazwie ,,Briefeschreiben auf Deutsch”.
Celem projektu jest poznanie zwyczajów,  innych kultur, kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim i  angielskim oraz  zaangażowanie uczniów w proces tworzenia dziennika elektronicznego. Partnerem w projekcie jest szkoła  ze Słowacji.
Nasi uczniowie zakończyli już pierwszy etap projektu. Zadaniem gimnazjalistów było napisanie listów po niemiecku do kolegów ze Słowacji. W listach uczestnicy wymieniali się informacjami na temat regionu, zabytków oraz zainteresowań. Kolejnym krokiem będzie praca na platformie TwinSpace.

CERTYFIKAT

Alicja Kuchta
Aleksandra Stark

Uczniowie Gimnazjum w Gowidlinie wraz z rówieśnikami z innych krajów  uczestniczą w projekcie eTwinning o nazwie „Postkarten”. Nasi uczniowie korespondują z uczniami z Grecji oraz z Czech. Celem projektu jest poznanie zwyczajów,  innych kultur oraz kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim. Partnerem w projekcie są szkoły  z Grecji, Czech i Polski. Opiekunami grupy polskiej są: Alicja Kuchta oraz Aleksandra Stark.

CERTYFIKAT

Alicja Kuchta

Uczniowie Gimnazjum w Gowidlinie wraz z rówieśnikami z innych krajów będą uczestniczyli w projekcie eTwinning o nazwie „Mein Alltag”. Nasi uczniowie będą prowadzili bloga i wymieniali się informacjami na temat regionu, zabytków oraz zainteresowań. Celem projektu jest poznanie zwyczajów, innych kultur, kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim i angielskim oraz zaangażowanie uczniów w proces tworzenia dziennika elektronicznego. Partnerem w projekcie są szkoły ze: Słowacji, Hiszpanii i Polski. Opiekunami grupy polskiej są: Alicja Kuchta i Aleksandra Stark.

„Mein Alltag”

Alicja Kuchta