Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

DODATKOWE DNI WOLNE
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM . JANA PAWŁA II
W GOWIDLINIE
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

02.11.2018r. (piątek)
02.01.2019r. (środa)
03.01.2019r. (czwartek)
04.01.2019r. (piątek)
10.04.2019r. (środa)
11.04.2019r. (czwartek)
12.04.2019r. (piątek)
02.05.2019r. (czwartek)