Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Projekt e-Twinning “Nationalgerichte”

etwinning

Klasy 7 i 8 realizują projekt e-Twinning pn. Nationalgerichte. Celem projektu jest zagłębienie słownictwa z dziedziny “Żywienie i Gastronomia” i poznanie kultury i nawyków żywieniowych. Uczniowie poznają słownictwo m.in.: związane z nazwami produktów żywieniowych, miar i wag, procesy technologiczne w gastronomii. Szkołą partnerską w projekcie jest szkoła z Turcji.  

Nationalgerichte

Daniel Stencel

Skip to content