Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Konkurs – With Projects Around The World

Dnia 27.09.2022r. 4 uczniów klasy 8b wzięło udział w podsumowaniu projektu pt. Europa dla Zawodowców – Zawodowcy dla Europy, realizowanego przez uczniów ZSP w Sierakowicach. Podczas uroczystości podsumowania projektu uczestnicy stażu zagranicznego przedstawili swoje prezentacje oraz filmy relacjonujące pobyt w Irlandii. Najważniejszym jednak punktem wydarzenia było wręczenie przez Pana Grzegorza Machola – dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach, Panią Katarzynę Cyman – kierownika szkolenia praktycznego oraz Panią Jolantę Tersę – Dyrektora Wydziału Edukacji dokumentów potwierdzających zdobyte przez uczniów doświadczenie zawodowe w kraju europejskim. Dwoje naszych uczniów wzięło udział w konkursie, który obejmował zakres wiedzy na temat projektów europejskich i wartości UE. Alan Merwid i Cezary Dawidowski zostali wyróżnieni w tym teście. Dwie uczennice, Kinga Smentoch i Marcelina Wiśniewska uczestniczyły w warsztatach kulinarnych, a chłopcy po konkursie, wzięli udział w warsztatach rolniczo-ekonomicznych. Następnie mieliśmy zaszczyt posłuchać wykładu dr. inż. Witolda Koziroka z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, pt. Mikrobiota jelitowa w zdrowiu i chorobie. Prowadzący wyjaśnił pojęcie mikrobioty jelitowej oraz jej wpływu na funkcjonowanie całego organizmu. Omówił relację między kondycją fizyczną i psychiczną człowieka, a ilościowym i jakościowym charakterem mikrobioty.
Uwieńczeniem spotkania był poczęstunek przygotowany przez uczniów Technikum Żywienia w Sierakowicach. Mieliśmy okazję rozkoszować się kuchnią irlandzką.
Nasi uczniowie sprawdzili swoją wiedzę, dokształcili się w sferze dbania o własne zdrowie oraz zapoznali się z otoczeniem szkoły ponadpodstawowej, która niedługo może zostać ICH szkołą. 

Karolina Gilmajster – Szymikowska

Skip to content