Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Gowidlinie

Próbny alarm pożarowy

ewakuacja

30 września 2022r. w trosce o bezpieczeństwo dzieci i uczniów w naszej szkole przeprowadzony został próbny alarm pożarowy, połączony z ewakuacją uczniów, nauczycieli oraz pracowników, z budynku szkoły.

Po usłyszeniu alarmu (3 długich dzwonków) uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy opuścili budynek szkoły i udali się na miejsce zbiórki czyli plac przy kościele. Nauczyciele na podstawie dziennika przekazali p. wicedyrektor Bernadecie Piotrowskiej informacje dotyczące stanu liczebności klas.

Celem ćwiczeń było uświadomienie przede wszystkim uczniom, a także innym osobom jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia. Cała akcja przebiegła bardzo sprawnie i zgodnie z zasadami postępowania w czasie niebezpieczeństw.

Uczestnicy akcji doświadczyli najistotniejszych wzorców, gdzie priorytetem był brak paniki, szybkość i zwinność w opuszczeniu terenu zagrożenia oraz wspólne pomaganie sobie. Na uwagę zasługuje fakt, iż uczniowie, nauczyciele, a także wszyscy pracownicy obsługi, zachowują środki bezpieczeństwa, doskonale znają drogi ewakuacyjne, a także bardzo szybko i sprawnie stawiają się na miejscu zbiórki.

Podkreślamy, iż taki alarm próbny to bardzo ważna kwestia, która przygotowuje nas do zachowania odpowiedniego postępowania podczas prawdziwej ewakuacji na wypadek pożaru lub innego zagrożenia. Przeprowadzona akcja była potwierdzeniem, że wszyscy wiedzą, jak się zachować w takich sytuacjach.

Aleksandra Stark

Skip to content