Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie

Informacje w sprawie dożywiania

Ważny komunikat

Poniżej znajdują się informacje na temat dożywiania dzieci w oddziałach przedszkolnych i uczniów szkoły podstawowej.

Od 26 września 2022r. koordynowane będą przez szkołę, a nie przez www.smacznesierakowice.pl.
Gmina Sierakowice dofinansowuje posiłki.

Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym ustalił następujące ceny posiłków:

 1. Cena posiłku dla dzieci z oddziałów przedszkolnych za 1 dzień:
  1) śniadanie – 3,10 zł,
  2) zupa – 3,30 zł,
  3) II danie – 4,50 zł,
  4) podwieczorek – 2,10 zł.
 1. Cena posiłku dla uczniów klas 1 – 8 szkoły podstawowej za 1 dzień:
  1) zupa – 3,80 zł,
  2) II danie – 5,40 zł.
 1. Liczba dni, w których będą wydawane posiłki:
  1) październik 2022r. – 19 dni – termin płatności – do 29 września 2022r.,
  2) listopad 2022r. – 20 dni – termin płatności – do 28 października 2022r.,
  3) grudzień 2022r. – 15 dni – termin płatności – do 25 listopada 2022r.
 1. Ostateczna kwota wpłaty musi zostać obliczona przez rodzica poprzez zsumowanie cen wybranych posiłków.
 2. W przypadku rodzeństwa należy wykonać przelew za każde dziecko z osobna.
 3. Wpłata następuje na rachunek bankowy:
  1) Odbiorca: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gowidlinie,
  2) Numer rachunku: 10 8324 0001 0000 0361 2000 0560,
  3) Tytuł: Imię i nazwisko ucznia, klasa, rodzaj posiłku (np.: Jan Kowalski, 1a, śniadanie, zupa).
 1. Termin wpłaty liczony jest od daty uznania rachunku tj. pokazania się wpłaty rodzica na rachunku szkoły.
 2. Opóźnienie w opłacie za posiłki w stosunku do terminów podanych powyżej (pkt.3) spowoduje, że uczeń otrzyma posiłek dwa dni robocze później np.:
  1) wpłata w dniu 30 września 2022r. spowoduje, że pierwszy posiłek zostanie wydany  4 października 2022r.,
  2) zlecenie przelewu w sobotę lub niedzielę spowoduje, że uczeń otrzyma pierwszy posiłek we wtorek.
 1. Rezygnacja z posiłku:
  1) jest możliwa, jeżeli nieobecność będzie dłuższa niż 1 dzień,
  2) może zostać zgłoszona w każdym dniu roboczym do godz. 10.00 poprzez poniższy poniższy formularz:
  REZYGNACJA
  3) skutkuje zawieszeniem przygotowania posiłku w następnym dniu roboczym po dokonaniu zgłoszenia np.:
  …..a) zgłoszenie we wtorek do godz. 10.00 spowoduje zawieszenie przygotowywania posiłków od środy,
  …..b) zgłoszenie we wtorek po godz. 10.00 spowoduje zawieszenie przygotowywania posiłków od czwartku,
  …..c) zgłoszenie w sobotę lub niedzielę spowoduje zawieszenie przygotowywania posiłków od wtorku.
  4) skutkuje zmniejszeniem kwoty do wypłaty w kolejnym miesiącu, informacja z wysokością kwoty zostanie przesłana na koniec miesiąca za pośrednictwem modułu WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym.

Za utrudnienia przepraszamy!

Skip to content